Entries by Radek Zapletal

Jsme ještě právní stát? Abychom jím byli, nejsou nutné změny? Proč? Tady je pár příkladů

Paní Parkanová byla po 12ti letech od začátku vyšetřování a po 9 letech od obvinění zproštěna pravomocně viny. Open Card – Vyšetřováno od roku 2010 obvinění 2013, ukončeno osvobozením 2020 Zaklekávání finančního úřadu a množství správních žalob, které FÚ prohrál – 40%? Atd…. Na straně druhé v podstatě triviální případ Čapího hnízda, podivné reklamy na farmě […]

Akce Férová práce v podání MPSV, aneb Pokrytectví levicové ministryně Jany Maláčové a jejího ultralevicového poradce

v podání MPSV, aneb Pokrytectví levicové ministryně Jany Maláčové a jejího ultralevicového poradce Nechci se přímo zaobírat činností ministryně a jejího poradce na místě kontroly soukromého podniku v Krupce. Chtěl bych se však pozastavit nad pokrytectvím celé akce a jejich tvrzení, jak jim jde o zájem zaměstnanců… Charakteristika postavení Úřadu práce, citace přímo z jejich vlastního webu: „Úřad […]

Elektromobilita z jiného pohledu. Jsou elektromobily nebezpečím pro svobodu člověka a občana?

Místo úvodu jsem si dovolil ocitovat několik (dle mého klíčových) ustanovení z preambule a úvodních článků tzv. Lisabonské smlouvy. V tomto světle se chci podívat na, dle mého, ideologické a iracionální prosazování e-mobility i na stav současných technických možností. Z preambule: … INSPIRUJÍCÍ SE evropským kulturním, náboženským a humanistickým odkazem, ze kterého vzešly všeobecné hodnoty nedotknutelných a nezadatelných […]

Obnova země po covidu?

Je politický marketing a oportunismus s absencí jakékoliv kreativity, s nulovou představivostí, s nulovou odbornou kompetencí a navíc v kombinaci s byrokratickou zátěží tou správnou cestou k ekonomické obnově ČR po pandemii?  Tento týden jsme byli opět svědky, jak se vláda pokouší „pomoci“ podnikatelům, živnostníkům, umělcům atd. zasaženým opatřeními kolem COVIDU a zároveň jak se snaží sehnat podporu pro […]

Proč novináři píší o problematice DPČ a DPP přesto, že jí nerozumí?

Instituty DPČ a DPP jsou jednou z důležitých součástí našeho systému, který zvyšuje tolik vzývanou flexibilitu a podporuje konkurenceschopnost našeho hospodářství. Otázkou je, proč si novináři nedají práci s rešerší, tedy aby problém nastudovali a nesdělovali nám pouze své představy o skutečnosti. Reaguji tím na článek v Barbory Janákové zveřejněný v Deníku N „Skryté zaměstnávání přes dohody […]

Hranice mezi veřejným a soukromým právem dle Bible

Paradox současného pracovního práva plasticky zobrazuje srovnání citátu starého 2000 let a našeho současného pracovního kodexu a souvisejících zákonů. Aneb jak by asi měla vypadat hranice mezi ryze soukromoprávní stránkou vztahů             zaměstnanec – zaměstnavatel a veřejným právem.   Začnu biblickým citátem:  „…jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár […]

Pracovní právo v ČR – pozůstatek socialistické právní praxe

Podrobil jsem analýze 66 709 slov na 262 stranách zákoníku práce s cílem zjistit, zda je opravdu pro 21. století nebo je, slušně řečeno, „trochu“ zatuchlý?   Zákoník práce, který ideologicky vychází z 30. let 20. Století nese svůj základ v právní teorii marxistického pozitivismu, takzvaného socialistického práva. Toto právo  metodami práva veřejného upravovalo a bohužel v případě „pracovního […]

Je ČSSD jako strana sociální nebo asociální?

Je ČSSD jako strana sociální nebo asociální? Aneb krátké zdůvodnění, proč potřebujeme novou pracovně právní legislativu, legislativu pro 21. století. Sociální demokracie se předvádí jako strana, která má za cíl ochraňovat zájmy nejchudších, lidí práce – a snad radši nebudu jmenovat – vrstvy pokrokové inteligence. Asi by stálo za to podívat se, jak v praxi funguje […]

Máme se co učit od západu? Aneb potřebuje naše hospodářství cizince? Je vláda krátkozraká?

Máme se co učit od západu? Aneb potřebuje naše hospodářství cizince? Je vláda krátkozraká? Podívejme se na další logiku a důsledky péče o blaho občanů této země ze strany ČSSD, odborů atd. Naše populace stárne, proto hrozí zhroucení důchodového systému. Zároveň na trhu práce chybí dlouhodobě 250 000 zaměstnanců. K tomu je potřeba připočíst, že každý rok […]

Co myslíte, je zde stát pro občany nebo občané pro stát?

„Nová republika“ si udělala trhací kalendář z ustanovení čl.36 Listiny základních práv a svobod.  Co myslíte, je zde stát pro občany nebo občané pro stát?  Asi není nikoho, kdo by si nevšiml, že stát a jeho úředníci se  v posledních šesti letech začali chovat tak, jako by se vrátili do doby feudálního absolutistického systému.  Nová republika, která […]