Akce Férová práce v podání MPSV, aneb Pokrytectví levicové ministryně Jany Maláčové a jejího ultralevicového poradce

v podání MPSV, aneb Pokrytectví levicové ministryně Jany Maláčové a jejího ultralevicového poradce

Nechci se přímo zaobírat činností ministryně a jejího poradce na místě kontroly soukromého podniku v Krupce. Chtěl bych se však pozastavit nad pokrytectvím celé akce a jejich tvrzení, jak jim jde o zájem zaměstnanců…

Charakteristika postavení Úřadu práce, citace přímo z jejich vlastního webu:

„Úřad práce České republiky (dále jen „Úřad práce ČR“) je správním úřadem s celostátní působností a je organizační složkou státu. Úřad práce ČR byl zřízen dnem 1. 4. 2011, zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Ministerstvo práce a sociálních věcí řídí Úřad práce ČR a je jeho nadřízeným správním úřadem“.

Název akce ministryně JM a jejího poradce:

Férová práce… a k tomu rozjeli zcela nestandardní kontroly, které se podobají spíše obsazení soukromého podniku lidovou milicí, než postupem podle zákona a s respektem k právu podnikatelů, nemluvě o povinnosti volit odpovídající prostředky a postupy…

Takže něco k Férové práci v podání MPSV a paní ministryně včetně její předchůdkyně:

Případ první MPSV optimalizuje náklady na ostrahu

Citujeme z tisku 

NKÚ prověřoval i náklady na ostrahu. Ministerstvo práce si podle kontroly neověřilo výhodnost plateb za ostrahu jedné z budov. Vlastním zaměstnancům za ni platilo 190 korun za hodinu. „To bylo o 91,5 procenta víc, než byla průměrná cena za hodinu této služby podle Českého statistického úřadu. V roce 2015 proto ve veřejné soutěži vybralo externího dodavatele s cenou 86 korun za hodinu bez DPH,“ sdělila Gabrielová.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/predrazene-uklizecky-i-jazykove-kurzy-audit-ukazal-plytvani-ministerstev.A160829_080648_domaci_aha

Takže si shrňme, co se stalo. MPSV propustilo své zaměstnance, jejichž náklady činily 190 Kč/hod. Což jsou personální náklady (jde o plat, příplatky, dovolené, odvody), které v roce 2015 odpovídaly realitě. Minimální zaručená mzda v dané službě v soukromém sektoru dle platného nařízení vlády činila v daném roce 64,80 Kč/hod., mzdový náklad pak činil cca. 106 Kč/hod.

MPSV pod vedením sociální demokracie – ministryně Marksová, vysoká úřednice JM – dokázalo propustit zaměstnance ostrahy a vybrat dodavatele těchto služeb, kterému platí cenu, která ani nedosahuje výše minimálních mzdových nákladů.  Evidentně ani nedokázali NKÚ odůvodnit, proč obecný trh vykazuje deformované ceny. Předpokládám, že propuštění zaměstnanci to vzali jako „Férovou práci“.

Nutno dodat, že dodavatele později vyměnili a v roce 2019 již platilo MPSV za hodinu služby 134 Kč/hod. bez DPH. Až na to, že v roce 2019 minimální zaručená mzda bezpečnostního pracovníka v nepřetržitém nebo 3směnném provozu činila 94 Kč/hod. a minimální mzdový náklad 153,76 Kč. Takže zase „Férová práce…“

Případ druhý – Úřad práce v Ostravě zajišťuje bezpečnost

Metodická poznámka: V příloze přikládáme stanovisko a výpočet mzdového nákladu na hodinu služby ostrahy objektů, abychom transparentně a fér ukázali postup stanovení minimálního mzdového nákladu. Minimální zaručená mzda musí činit pro rok 2021 106,60 Kč/hod. mzdový náklad pak činí 174,37 Kč/hod.

Úřad práce České republiky v Ostravě zveřejnil výsledek výběrového řízení na zajištění ostrahy. Několik údajů:

Očekávaná cena: 64,80 Kč/hod. bez DPH

Konečná cena veřejné zakázky: 59,40 Kč/hod. bez DPH

Vítězem je ASF Jobs s.r.o.

Takže organizační složka MPSV, tedy podřízení paní ministryně dokážou vyhlásit „Férové“ výběrové řízení, kdy očekávají cenu za hodinu služby o cca 40 % menší než je základní zaručená mzda, kterou musí zaměstnanec obdržet. Následně dokáží vybrat dodavatele, který nabídne cenu o cca 45 % nižší, než musí zaměstnanci vyplatit jako základní mzdu za hodinu práce… Navíc dodavatele, který, POZOR, vznikl 5. září 2019, tedy ani ne dva roky před vyhlášením výběrového řízení.  

Na závěr tu je tedy několik otázek:

Nejsou paní ministryně a pan poradce náhodou poněkud pokrytečtí?

Jak si představují „Fér práci“ s takovýmto přístupem k výběru dodavatelů?

Zachovalo se MPSV „Férově“ ke svým zaměstnancům ostrahy?

Zdroj: https://securityguide.cz/akce-ferova-prace-2/

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *