Pátý týden dovolené navíc

(zamyšlení a čísla)

Projde-li tento návrh zákona, je nebezpečí, že to dopadne jako vždycky – nejvíce to odnesou ti, kterým levicový politici chtějí pomoci.  Proč? Čísla hovoří jasně. Vždyť jen v oboru komerční bezpečnosti (soukromé bezpečnostní služby) znamená jeden týden dovolené navíc 1 549 575 neodpracovaných hodin…

 

Na podzimním zasedání poslanecké sněmovny by mělo dojít k projednání návrhu změny zákoníku práce, který by měl navýšit základní výměru dovolené ze čtyř týdnů na pět.

Návrh je z dílny KSČM, podporuje jej logicky ČSSD („B“ odborů) a pochopitelně i paní Jana „Venezuela“ Maláčová, v současnosti ministryně práce a sociálních věcí.

Pominu-li logiku, kterou je argumentace vedena (2/3 zaměstnavatelů již stejně 5. týden má – asi těžko budeme věřit tomu, že odbory hned nezačnou požadovat další doplňkový týden, když už 5. bude ze zákona, že…), zkusím se podívat na nápad z dílny politiků a podporovatelů návrhu, kteří dokáží v době ekonomického růstu sekat schodkové rozpočty (a u ČSSD opakovaně), a to z ekonomického hlediska a z hlediska lidských zdrojů.

 

Jasná řeč čísel

Protože disponuji důkladnou znalostí a ekonomickými daty z oblasti komerční bezpečnosti (soukromé bezpečnostní služby), vyjdu z těchto dat.

  • Počet zaměstnanců: k 06. 2019 bylo v oboru zaměstnáno 41 322 osob.
  • Pracovní týden: protože se činnost vykonává v 95% v režimu nepřetržité práce, činí pracovní týden 37,5 hodiny; měsíční úvazek činí 21,2 x 7,5 hodin, to je celkem 159 hodin.
  • 1 týden navíc: 41 322 osob x 37,5 hodiny = 1 549 575 hodin
  • 1 zaměstnanec odpracuje 47 týdnů (52 týdnů – 5 týdnů dovolené) tj. 47 x 37,5 = 1 762,5 hodin

Počet nových zaměstnanců nutných k pokrytí výše uvedeného jednoho týdne dovolené navíc je 879 nových zaměstnanců. Tj. 879 uniforem, 879 školení, 879 nemocenských atd., což znamená minimálně o dalších 10 % osob více…

Podotýkám, že i tento obor se dlouhodobě potýká s nedostatkem zaměstnanců a mezi 31. 12. 2018 a 30. 06. 2019 ubylo v legální vrstvě oboru 819 osob.

Tento nápad je na hranici zdravého rozumu. Zvláště, když si vezmeme, že směny jsou v převážné většině dvanáctihodinové a zaměstnanec tedy vyčerpá svůj měsíční úvazek při využití 16 směn. Už teď je mnohdy problém, aby si zaměstnanci vybrali i základní výměr dovolené.

Při jednoduchých počtech si musí člověk klást otázku, jestli to nedopadne jako vždycky – nejvíce to odnesou ti, kterým levicový politici chtějí pomoci.

 

Aby nastoupilo 879 nových  pracovníků v oboru, je nereálné. Spočítali jsme, že tato „sranda“ vyjde zaměstnavatele v nákladech na proplacení přesčasů jenom v oboru komerční bezpečnosti na 280 577 671 Kč.

Mimochodem, koho by zajímal náklad na tuto „legraci“ v případě, že nebudou noví zaměstnanci k sehnání (a že nebudou si lze i vsadit), tj. náklady budou hrazeny z přesčasů?  Lze provést zcela jednoduchý výpočet.

Základní tarif zaručené mzdy činí 94 Kč, průměrný na dovolenou pak o cca. 15 % více, což je 108,10 Kč.  Týden dovolené navíc tak vyjde na přímých nákladech na 167 509 057 Kč, k tomu povinné odvody zaměstnavatele 56 953 079 Kč, celkem 224 462 137 Kč. K tomu je však nutno připočítat přesčasové příplatky pro ty, kteří pracují za zaměstnance na dovolené, což je 25 % z průměrné mzdy a tedy 56 115 534 Kč, v součtu to pak dělá jenom pro obor komerční bezpečnosti náklad ve výši 280 577 671 Kč. Lze se podívat, co taková legrace udělá například ve zdravotnictví, kde samozřejmě je nejen nedostatek lidí, ale i vyšší platy/mzdy.

A co se stane, když se najdou noví pracovníci

  1. Pokud se podaří najít nové zaměstnance, stejně bude náklad na týden dovolené navíc ve výši minimálně 224 462 137 Kč + nábor zaměstnanců, odborné zkoušky, pracovně lékařská služba, uniformy, školení, nemocenská
  2. Když se nenajdou noví zaměstnanci, budou náklady v oblasti komerční bezpečnosti pravděpodobně ve stejné výši.
  3. Z uvedeného výpočtu si lze zcela lehce udělat představu, kolik bude stát tato legrace zbývající části ekonomiky, ale hlavně i ty oblasti, které jsou závislé na státním rozpočtu a již dnes vykazují nedostatek jak zaměstnanců, tak finančních prostředků.

Nelze si dělat iluze a trvám na tom, co jsem napsal

Dá se očekávat, že vzápětí odbory přijdou s požadavkem na navýšení dovolených jak ve státní sféře (úředníci), tak v privátním sektoru o jeden týden, tedy na šest týdnů v rámci kolektivního vyjednávání.

Shrnuto. O kompetentnosti a fundovanosti politiků levého spektra a odborů se dá opravdu vážně pochybovat. O neomalenosti, se kterou stále zasahují do ekonomiky privátního sektoru a s níž vyhazují z okna peníze, které od tohoto sektoru v rámci rozpočtu vybrali, pochybovat nelze.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *